Vinkulace pojistného plnění znamená, že v případě pojistné události je pojistěné plnění vyplacené jiné třetí osobě. Více informací o vinkulaci pojistného plnění najdete v samotném článku.

Co znamená vinkulace pojistného plnění ?

Vinkulace pojistného plnění znamená, že pojistná smlouva obsahuje informaci o tom, že případné pojistné plnění bude převedeno na třetí osobu. Třetí osoba je určena a popsána přímo v pojistné smlouvě.

Kdy se využívá vinkulace pojistného plnění ?

Vinkulace pojistného plnění využívají například banky při svých hypotékách. Dále také leasingové společnosti, které poskytují lidem leasing na auto.

Zrušení vinkulace

Zrušení vinkulace pojistného plnění se nazývá pojmem devinkulace pojistného plnění.