V článku se dozvíte do kdy platí za studenty zdravotní pojištění stát a když si musí začít zdravotní pojištění samy.

Do kdy nemusí studenti platit zdravotní pojištění ?

Pokud jste dle platného zákona nezaopatřené dítě, tak za vás bude zdravotní pojištění platit stále stát. Stát však za vás bude platit zdravotní pojištění maximálně do 26 let věku. Dnes studuje i spousta starších studentů a ti si musí poté platit zdravotní pojištění ze svého. Pokud se tedy student soustavně připravuje na budoucí povolání, tak platí zdravotní pojištění (zdravotko) stát.

Co je považováno za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání ?

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání je považována základní škola, střední škola a studium na vysokých školách v rámci akreditovaného studijního programu, tzn. bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.

Je mi více než 26 let musím začít platit zdravotní pojištění

Každý student, kterému je více než 26 let si musí začít platit zdravotní pojištění sám. Ukládá to tak samotný zákon.